Archives

Monthly Archive for: ‘oktober, 2015’

Evaluatieonderzoek kwaliteit VTH: voor 2017 gerealiseerd

Het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bij de Eerste Kamer aanbeland. In het wettechnisch overleg van 14 september is afgesproken dat elke twee jaar een onderzoek dat ingevolge artikel 5  lid 6 , zal moeten worden verricht naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Daarbij gaat het om onderzoek naar de verordening VTH …

Read More

Tweede kamer stemt in met VTH Wet: tijd voor afstemming!

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. Tijdens het wetgevingsoverleg van 14 september bleek al dat de Kamer achter de uitgangspunten van de Wet staat. De provincies en gemeenten zorgen met het wetsvoorstel voor een …

Read More