Archives

Monthly Archive for: ‘december, 2015’

Wet VTH aangenomen door Eerste Kamer

Gisteren is met overgrote meerderheid de Wet¬†Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wet VTH) door de eerste Kamer aangenomen. In de wet staat dat de gemeenteraad en Provinciale Staten een verordening dienen vast te stellen om de kwaliteit te verzekeren. De bevoegde gezagen hebben met het vaststellen van de wet de vereiste de wettelijke grondslag …

Read More