Archives

Monthly Archive for: ‘maart, 2016’

VNG: Wet VTH treedt 1 april in werking!

Volgens de VNG treedt de wet VTH WAARSCHIJNLIJK per 1 april in werking. Is dit nu eindelijk de datum die voor de gemeente duidelijkheid gaat bieden wanneer zij de verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben? In december vorig jaar was de wet VTH al aangenomen door de Eerste Kamer maar de artikelen van deze wet traden pas in werking op een …

Read More

Succesvolle informatiebijeenkomst verordening VTH

Samen met de Brabantse werkgroep heeft MasterMeester een informatiebijeenkomst Brabantbrede Verordening Kwaliteit  VTH georganiseerd op  donderdagochtend 10 maart ’16 plaats in het Provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst is de ontwikkelde gemeentelijke Brabantbrede Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht gepresenteerd met de daarbij horende Handreiking en de voorbeeld Adviesnota en Raadsbesluit. Met maar liefst 18 gemeenten is hard gewerkt aan een mooi resultaat. De …

Read More