Archives

Monthly Archive for: ‘april, 2016’

Vandaag treedt de Wet VTH partieel in werking!

Vandaag is het de dag dat de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH) partieel in werking is getreden.  De gemeenten en provincies moeten een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vaststellen volgens het nieuwe artikel 5.4 lid 1  a Wabo). Op een later moment wordt het Bor gewijzigd naar aanleiding van …

Read More

VNG: Wet VTH treedt toch niet in werking per 1 april!

VNG publiceerde vorige week nog dat de Wet VTH per 1 april in werking zou treden. Vandaag is het inmiddels 5 april en nu geeft de VNG aan dat het nog onduidelijk is wanneer de wet in werking treedt. Was het een 1 april grap?! Wat de inwerkingtredingsdatum het ook wordt, gemeenten in het hele land zijn druk bezig met het …

Read More