Archives

Monthly Archive for: ‘februari, 2017’

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn een aantal amendementen ingediend en een zestal moties. Degene die wij interessant vinden voor de gemeenten zijn de volgende: Het amendement dat er een  risicobeoordeling dient te worden toegevoegd bij  de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken. Dit amendement regelt dat bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel …

Read More