Basiscursus Kwaliteitscriteria VTH

De kwaliteitscriteria VTH roepen bij veel organisaties vragen op. MasterMeester organiseert voor iedere vergunningverlener, toezichthouder, handhaver en/of VTH-managers van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen en provincies die te maken hebben met de kwaliteitscriteria VTH en die inzicht willen krijgen in de actuele stand van zaken een basiscursus Kwaliteitscriteria VTH.

Vragen als:  ‘Wat zijn de kwaliteitscriteria VTH? Waar komen ze vandaan? Wanneer voldoe ik aan de kwaliteitscriteria? Welke verplichtingen komen er uit voort? Hoe kan ik zorgen dat mijn organisatie gaat voldoen of blijft voldoen? Wat bedoelen ze met kritieke massa en procescriteria? Wat houdt de modelverordening VTH in? Hoe kan ik de verordening VTH binnen mijn organisatie vormgeven?

Programma:

  • historie van de kwaliteitscriteria
    • kritieke massa
    • procescriteria BIG 8 cyclus
  • behandeling wet VTH
  • behandeling modelverordening VTH
  • ‘compy or explain’ 

Deze basiscursus duurt een dagdeel