Witte rook: kwaliteitscriteria VTH in verordening

Eindelijk is er witte rook omtrent de kwaliteitscriteria VTH. Lange tijd bestond er onduidelijkheid rondom de Wet VTH. Op 26 november heeft er een Bestuurlijk OmgevingsBeraad plaatsgevonden. In dit hoogste orgaan van de nieuwe overlegstructuur voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is naar voren gekomen dat de kwaliteitscriteria geen wettelijke verankering krijgen in het door het rijk opgestelde AMvB. Het voorstel vanuit VNG is om …

Read More

Drank- en Horecawet

Elke gemeente moet 1 januari 2015 een alcoholpreventieplan hebben. Uit onderzoek bleek dat slechts 44 % van de gemeenten beschikt over een verplicht alcohol preventie- en handhavingsplan. Dat moet op 1 januari 2015 de volle honderd procent zijn. De Drank- en Horecawet (DHW) DHW regelt vanuit het oogpunt van volksgezondheid de verstrekking van alcoholhoudende drank. De DHW wordt in belangrijke mate door …

Read More

Praktijkdag BIG 8 procescriteria VTH kwaliteitscriteria

Gemeenten ervaren de praktijkdagen Procescriteria als een dag waarin in hoog tempo onder vakkundige begeleiding van de adviseurs van MasterMeester praktische oplossingen worden geboden om kwaliteitscriteriaproof te worden. Door samen de juiste prioriteiten te stellen komt de gemeenten tot een effectieve aanpak om de kwaliteitscriteria 2.1. te borgen. MasterMeester is deze zomer gestart met organiseren en begeleiden van de Praktijkdagen …

Read More

Bijeenkomsten VTH-Kwaliteitscriteria 2.1 Brabantse gemeenten

Op 14, 16 en 21 oktober 2014 organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met MasterMeester de update implementatie VTH-Kwaliteitscriteria 2.1.-bijeenkomsten voor de Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten. Het doel van de bijeenkomsten was om VTH-managers van gemeenten en omgevingsdiensten bij te praten over het verloop van het implementatietraject VTH-Kwaliteitscriteria 2.1. De VTH-Kwaliteitscriteria krijgen naar verwachting medio 2015 een wettelijke status. Onder leiding …

Read More

Wet Uitbreiding Bibob

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel om de Wet Bibob te wijzigen op 14 maart 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. In het wetsvoorstel is onder meer opgenomen dat de wet wordt uitgebreid met vastgoed- en grondtransatie waarbij de overheid betrokken is als civiele partij Import van vuurwerk Exploitatie van speelautomaten en headshops Vechtsportevenementen Overige aanpassingen in …

Read More

Zelfevaluatietool kwaliteitscriteria verplicht?

Gemeenten tot 1 januari 2015 de tijd om de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving te borgen Bilthoven, 3 juli 2012 – Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vth)[1]. Bij vaststelling van deze wet kan het gebruik van de zogenaamde Zelfevaluatietool kwaliteitscriteria in de nabije toekomst verplicht worden gesteld. Gemeenten, provincies, …

Read More

Page 3 of 3«123