Consultatie nieuwe kwaliteitscriteria VTH: bekijk ze goed voor 1 september!

Consultatie nieuwe kwaliteitscriteria VTH: bekijk ze goed voor 1 september!

Kwaliteitsciteria VTH, beleid, actualiseren, actualisatie,

Voor degene die zich tijdens de zomervakantie weer eens willen verdiepen in de kwaliteitscriteria krijg je nu de kans om een kritische blik en eventuele aanvullingen of commentaar op de inhoud te geven. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen voor 1 september 2018 en worden gemaild aan aan omgevingswet@vng.nl. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt.

De opdracht die de stuurgroep (namens het IPO en de VNG) aan het kernteam heeft gegeven:

‘Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria.’

Volgens de kerngroep gaat het niet om een nieuwe set, maar een verbetering van onvolkomenheden en fouten in de set kwaliteitscriteria. Verbeteringen zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen en criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na deze update aansluiten bij de actuele uitvoeringspraktijk. Het kernteam heeft, in samenspraak met vele betrokkenen in het werkveld, deze versie opgeleverd. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen. De suggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild

MasterMeester roept de gemeenten op om hier op te reageren omdat er naar onze mening wel degelijk wijzigingen zijn die verder gaan dan alleen wat tekstuele wijzigingen of opleidingen die eraan toegevoegd worden. Er worden deskundigheidsgebieden toegevoegd (Duurzaamheid en Groen en ecologie (2 keer!!)). Er vervallen deskundigheidsgebieden en/of frequentie-eisen zijn aangepast. Het tijdstip voor deze update is wellicht niet het meest handige moment omdat gemeenten net een verordening hebben vastgesteld en bezig zijn met de implementatie van de ‘oude’ set. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reacties.