Cursus Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Met dit wetsontwerp is de stelselherziening van het omgevingsrecht vormgegeven en levert dit een stelsel op met eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen regels voor de fysieke leefomgeving. Uitgangspunten van de nieuwe wet zijn: het moet eenvoudiger, efficiënter en beter, maar ook zekerheid voor de burger en dynamiek voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor duurzame ontwikkeling en ruimte voor regionale verschillen met een actieve en kwalitatief goede uitvoering. Om hieraan tegemoet te komen vormen zes instrumenten de kern van de Omgevingswet:

  1. De omgevingsvisie (het strategisch plan),
  2. Het programma (de concrete maatregelen om de gestelde doelen te bereiken),
  3. Decentrale regelgeving (regels voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd in één gebiedsdekkende regeling voor gemeente, provincie en waterschap),
  4. Algemene rijksregels voor activiteiten die sturing op rijksniveau vereisen,
  5. De omgevingsvergunning (de toestemming vooraf om een initiatief te mogen realiseren) en
  6. Het projectbesluit (specifieke besluitvorming over complexe projecten).

Met de Omgevingswet verdwijnen er 26 wetten (4700 artikelen), 120 AMvB’s en 120 Ministeriële regelingen!! De Omgevingswet kent 349 artikelen, vier AMvB’s en circa tien Ministeriële regelingen.

MasterMeester biedt u de een daagse cursus ‘Omgevingswet’ aan om u wegwijs te maken in deze nieuwe wet. Onze cursus kenmerkt zich door interactie tussen cursusleider en deelnemers.

Inhoudknowledge is power

Vragen die behandeld worden zijn:

  • Wat is de nut en noodzaak van de nieuwe regelgeving?
  • Wat zijn de grote veranderingen van de nieuwe regelgeving?
  • Hoe ziet de Omgevingswet er in hoofdlijnen uit?
  • Wat betekent de Omgevingswet voor uw organisatie en waar moet uw organisatie mee aan de slag!

Naast een theoretische kennismaking met de Omgevingswet is er dus ook aandacht voor een praktische vertaling naar uw organisatie en medewerkers.

Docenten

De dames van MasterMeester hebben ruime ervaring met het omgevingsrecht bij gemeenten, provincie, waterschappen en het rijk. Wij beschikken over ruime ervaring in het verzorgen van cursussen, lessen en trainingen in het omgevingsrecht en weten op een enthousiaste en praktijkgerichte manier kennis te delen en te vermenigvuldigen.

Kosten

Voor € 200,– per persoon wordt deze cursus georganiseerd in het prachtige Bilthoven op ons kantoor.

 

Incompany

Deze cursus kan ook incompany gegeven worden. Indien gewenst, stemmen wij dan de inhoud van de cursus op uw specifieke wensen en behoeften af. Voor meer informatie over onze incompanycursussen en een vrijblijvende offerte kunt u hiervoor contact opnemen met Ankie Nooijen (email: anooijen@mastermeester.nl of tel  06 46 62 46 73).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Ankie Nooijen (email  anooijen@mastermeester.nl). Vermeld bij uw aanmelding of u zich voor een of beide dagdelen aanmeldt. Na aanmelding bent u, bij voldoende aanmeldingen, verzekerd van een plaats.

 

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met Ankie Nooijen via  anooijen@mastermeester.nl of  06-46624673