Impactanalyse omgevingswet

Impactanalyse, wat is dat?

Een raamwerk bestaand uit bestuurs- en organisatie onderdelen in relatie tot diverse onderwerpen waarop de omgevingswet impact heeft.

Werkwijze impactanalyse MasterMeester


Onze Praktijkdag Impactanalyse Omgevingswet is speciaal ontwikkeld voor gemeenten die graag aan de slag willen met de organisatieonderdelen, doelgroepen en raakvlakken alwaar de Omgevingswet van invloed op is, om betrokkenen verantwoordelijk te maken op een manier die past bij de dagelijkse praktijk van de gemeente.
Voor de uitvoering van de opdracht doorlopen we de volgende fasen:

1. Onderzoeksfase:

    Om te komen tot een gefundeerde en pragmatische Praktijkdag Impactanalyse inventariseren we de relevante documenten (zoals de vastgestelde bestuursopdracht, Startnotitie, plan van aanpak etc.)

 Resultaat: Na de analyse van de bovenstaande documenten stellen wij een basisdocument format Impactanalyse op ten behoe100ve van de verdere projectafstemming.

2. Afstemmingsfase: 

Vervolgens vindt er een afstemmingsgesprek plaats tussen de interne projectleider (medewerker verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie) en de adviseurs van MasterMeester waarbij de randvoorwaarden, een verificatie van de eerder aangeleverde documentatie (actualiteit informatie) en de doelgroepen en onderwerpen worden bepaald. De gekozen doelgroepen ontvangen een digitale enquete met impactvragen die samen met de opdrachtgever zijn opgesteld. MasterMeester levert hiervoor een opzet aan.

Resultaat: De projectafstemmingsfase resulteert in een programma en een datum (data) voor de Praktijkdag Impactanalyse

3. Praktijkdagfase Impactanalyse met diepte-interviews:

Afhankelijk van het afstemmingsoverleg met de projectleider behelst dit meerdere dagdelen. Tijdens de Praktijkdag Impactanalyse worden diepte-interiveuws t het format door de betreffende doelgroepen en de projectleider aan de hand van de adviseurs nader ingevuld. De adviseurs van MasterMeester zijn procesbegeleider van deze dieptie-interviews. De voorgesproken impactanalyse wordt per organisatieonderdeel en doelgroep doorlopen en daarbij bepalen de projectleider in samenspraak met de doelgroepen of het een impact is en welke prioriteit deze toegekend krijgt. Zo ja, hoe dan en wanneer. Zo nee, waarom niet.

Resultaat: Aan het einde van de dag hebben we de Impactanalyse ingevuld en gebruiksklaar gemaakt, een ‘op-maat-gemaakte’-impactanalyse. Tevens hebben we dan de zogenaamde quick wins al van een oplossing voorzien en hebben we een concreet in kaart wat de verwachtingen zijn en de gevolgen voor de gemeente op organisatieonderdeel en doelgroepen verwerkt.

4. Adviesfase:

De opdrachtgever ontvangt na afloop van de Praktijkdag(en) Impactanalyse een uitgewerkt impactoverzicht en de nog te volgen stappen ter realisering van een succesvolle implementatie.

Resultaat:  MasterMeester presenteert de  resultaten en geeft advies over hoe u uw pragmatisch aan de slag kan met de impactanalyse en wat de aandachtspunten zijn. Hieruit volgt een aanbevelingsrapportage die u kunt gebruiken voor het verder richting geven van de Omgevingswet.