Implementatie omgevingswet

De Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling en gaat in 2021 in werking. Toch is het belangrijk om nu al te beginnen met de voorbereidingen op de invoering. De kaders zijn bekend en de Omgevingswet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Wat kunt u nu al doen en wat doet u nog niet?

MasterMeester brengt voor u in kaart welke stappen u de komende tijd kunt nemen om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet. Op deze manier ondersteunen wij u met de inwerkingtreding van deze wet.  Samen met u maken wij een  impactanalyse voor uw organisatie. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stellen we een plan van aanpak op, waarmee u de Omgevingswet succesvol implementeert.

MasterMeester kan u ondersteunen door:

  • bij uw medewerkers bewustzijn te kweken door middel van training en coaching om in de geest van de wet te gaan handelen
  • het uitvoeren van een inventarisatie van de huidige relevante documentatie die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving
  • samen met uw projectleider een stakeholders- en een impactanalyse uitvoeren
  • een verantwoorden keuze te maken welke insteek de organisatie dient te kiezen bij de implementatie (ambitieniveau: consoliderend, selectief, calculerend, vernieuwend) door middel van interviews
  • Het leveren van capaciteit die verantwoordelijk zijn of worden voor de invoering van de omgevingswet

 

Ons aanbod:

long-arrow-right   Training en coaching

long-arrow-right   Beleidsanalyses van huidige regelgeving

long-arrow-right   Opstellen van een plan van aanpak

long-arrow-right   Opstellen van ambitiedocument

omgevingsvisie en omgevingsplan

long-arrow-right   Leveren van projectleiders voor

implementatie omgevingswet

 

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw organisatie? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem gerust contact met ons op. Telefonisch op 030-2252195 en per mail via info@mastermeester.nl.