Opstellen VTH beleidsplan

MasterMeester is een specialistisch VTH adviesbureau dat gevraagd wordt om het verouderde handhavingsbeleid te herijken (actualiseren) en te verbreden naar de nieuwe onderdelen van vergunningverlening. Wij zorgen ervoor dat de probleem- en risicoanalyse een representatief beeld geven van de risico’s in de gemeente, laten de doelstellingen en strategie beter aansluiten bij de actuele gemeentelijke ambitie én zorgen dat er voldaan is aan de bepalingen in het BOR, de kwaliteitscriteria 2.1 en de Omgevingswet.

Dit is een referentietekst van een opdrachtgever voor het opstellen van een omgevingsbeleidsplan

Professioneel, betrokken en oog voor de lokale situatie;

De gemeente Geertruidenberg heeft in samenwerking met Master Meester het VTH beleidsplan opgesteld. Een complex document waarin diverse beleidsstukken in samenkomen. Master Meester heeft zich goed verdiept in de aanwezige beleidsstukken en missie en visie van onze gemeente. Daarnaast heeft ze diverse interviews gehad met sleutelfiguren binnen onze organisatie om zo te komen tot een gedragen VTH beleidsplan. Master Meester heeft op een professionele en betrokken wijze, met vooral oog voor de lokale situatie, een door de organisatie gedragen beleidsstuk opgesteld waar Geertruidenberg mee vooruit kan.