Private kwaliteitsborging komt steeds dichterbij!

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in aantocht. Private kwaliteitsborging komt steeds dichterbij. De verwachting is nu dat het in werking treedt gelijktijdig met de Omgevingswet. Vragen die binnen de gemeenten leven zijn:

  • Wat betekent dit voor mijn gemeente?
  • Welke taken blijven?
  • Welke taken vervallen?
  • Welke taken komen erbij?
  • Wat zijn de personele gevolgen voor mijn afdeling Bouw en Woningtoezicht?
  • Wat dien ik aan te passen in mijn proces
  • Wat betekent deze wet voor de legesinkomsten?
  • Wat is de relatie en de verhouding met de wet VTH (kwaliteitscriteria VTH)?

MasterMeester ondersteunt gemeenten bij de aanpak en uitvoering van een impactanalyse. MasterMeester helpt gemeenten inzicht te krijgen in de consequenties van deze wetswijziging als het gaat om kwaliteit en capaciteit en trainen medewerkers van gemeenten hoe hiermee om te gaan. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ankie Nooijen