Producten en Diensten

Verandering in (nieuwe) wet & regelgeving volgen elkaar in moordend tempo op. Overheidsinstellingen moeten daardoor flexibel zijn en zich continu aanpassen. In het verleden waren er veel meer mensen in dienst die expert waren en vanachter het bureau in hun eentje de oplossingen bedachten.  Het is echter voor de overheidsinstellingen in deze tijd onmogelijk om alle kennis en kunde is huis te hebben en dit in je basisformatie te borgen. Als overheid zoek je naar een balans tussen het zelf uitvoeren en het inschakelen van anderen. Steeds meer wordt er gezocht naar samenwerkingspartners om aan deze behoefte te voldoen.  De nieuwe overheid zal bestaan uit een vaste groep ambtenaren met daaromheen een schil van publieke professionals en externe (juridisch) specialisten. MasterMeester ondersteunt overheidsorganisatie om passende invulling te geven aan deze flexibele schil van specialisten.

Wij beginnen met het analyseren van de problemen en de oplossingen. De oplossing kan liggen in het leveren van tijdelijke capaciteit van interimjuristen zodat onvoorziene omstandigheden of specialistische projecten van invulling worden voorzien of door het geven van trainingen of cursussen om de hiaten in kennis bij te brengen zodat er beter sturing kan worden gegeven aan het proces of door advisering bij het voorbereiden, inrichten en implementatie van nieuwe wet & regelgeving.

Behalve deze dienstverlening is MasterMeester specialist in het implementatietraject kwaliteitscriteria VTH.