Advisering

Wij leveren kwalitatief hoogwaardig (juridisch en organisatorisch) advies over ondermeer werkprocessen, procesbeschrijvingen, protocollen, standaarddocumenten en de vertaling van beleid en uitvoeringsprogramma’s naar de praktijk binnen het fysieke domein.

Onze opdrachtgevers vragen ons om beleid op te stellen en willen een effectieve overdracht naar de uitvoering. Dit doen wij door samen met de opdrachtgever de maatschappelijke problemen te analyseren en de effectieve maatregelen voor de overheidsinstelling te bepalen. Wij zorgen voor de benodigde nota’s, voor inhoudelijk advies en stemmen af met andere overheden en externe partijen. Interne en externe samenwerking is daarbij van cruciaal belang.

VAN WET NAAR WERKELIJKHEID

In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Deze regels zijn opgesteld om de risico’s voor mens en natuur te beperken, zodat de veiligheid en gezondheid niet in het geding komt.

MasterMeester ondersteunt de gemeenten bij het: