Validatiecheck

In 2013 zijn de betrokken overheidsorganisaties gestart met het implementatietraject van de kwaliteitscriteria VTH. De eerste meeting is reeds uitgevoerd door het invullen van de digitale zelfevaluatietool. Bij het ontwikkelen en opstellen van het verbeterplan rijzen vragen over:

·         het landelijk format verbeterplan (Hebben we het conform het landelijk format ingevuld? Welke verbeteracties zijn er mogelijk en op welk niveau? Is het verplicht het format te gebruiken?  )

·         de managementrapportage (Hebben we de kwaliteitscriteria op de juiste wijze geïnterpreteerd? Hebben we de juiste kleuren gekozen? Wat betekenen de kleuren? Op welke kleuren dient een verbeteractie te worden geformuleerd? En hoe is het benodigd FTE tot stand gekomen?)

·         Samenwerking met andere gemeenten (kunnen wij in samenwerking met andere gemeenten robuust worden?Welke maatregelen mogen en kunnen wij verrichten?)

Voor deze en vele andere vragen voeren wij op verzoek een validatie-check uit op de resultaten van een ingevulde zelfevaluatietool.