Zelfevaluatietool

Het landelijk implementatietraject begon met het invullen van de zelfevadeskundigheidsgebieden gekleurdluatietool. Op basis van de uitkomsten van deze startmeting is het voor de organisatie duidelijk aan welke kwaliteitscriteria wordt voldaan en waar een verbeterslag nodig is. MasterMeester ondersteunt sinds 2011 overheden bij het invullen en uitwerken van de zelfevaluatietool en heeft daarmee een unieke schat aan kennis en ervaring opgebouwd. MasterMeester heeft voor inmiddels 125 gemeentes ondersteund bij het invullen van de tool. MasterMeester helpt een uniform en onafhankelijk beeld te krijgen van de prioriteiten voor verdere kwaliteitsverbetering, mede dankzij het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere organisaties.

In samenwerking voldoen?

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om in samenwerking met omliggende gemeenten te gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria. De vraag is: Hoe gaat u als gemeente deze bestuurlijke samenwerking vormgeven en waar dient u rekening mee te houden?

  • MasterMeester voert een zogenaamde ‘1 meting’ uit: voor iedere gemeente wordt de zelfevaluatietool afzonderlijk ingevuld op basis van de nieuwe set kwaliteitscriteria 2.1.
  • MasterMeester voert een ‘1 meting uit’ voor samenwerkingsverbanden en dit levert een bolletjesschemageconsolideerde versie op
  • MasterMeester voert een verdiepingsslag uit op de ‘kritieke massa’.                                        Daarmee wordt een antwoord gegeven op de vraag of een organisatie in staat is om de taken en onderliggende operationele activiteiten uit te voeren gegeven de minimaal benodigde deskundigheid voor de uitvoering van de achterblijvende taken en de continuïteit daarvan. MasterMeester brengt in kaart of de medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria en als dat niet het geval is wat nodig is om te gaan voldoen.

Voor meer informatie of een afspraak bel Ester van Uden op 06 50 89 54 79 of evanuden@mastermeester.nl

MasterMeester kan u vervolgens ondersteunen bij het opstellen van het verbeterplan.