Stap 2 Projectafstemming

Na het afronden van de inventarisatiefase en het opleveren van de checklist vindt er een afstemmingsgesprek plaats tussen de interne projectleider (medewerker verantwoordelijk voor kwaliteitscriteriaproof maken van de organisatie) en de adviseurs van MasterMeester. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

 • Randvoorwaarden bestuurlijke standpunten (bestuurlijke visie vaststellen en verifiëren)
 • Verificatie van de eerder aangeleverde documentatie
 • Uitgangspunten Praktijkdag Procescriteria:
  o Checklist procescriteria doorlopen
  o Projectteam/organisatie samenstellen
  o Aantal dagdelen Praktijkdag Procescriteria bepalen
  o De wijze van documenteren, noteren, verslaggeving en communicatie
  o Eventuele projectrisico’s en beheersmaatregelen benoemen

Na de projectafstemming wordt stap 3 de Praktijkdag Procescriteria ingepland.