Testimonials

‘Ankie, Esther en Robert hebben ons geholpen bij het schrijven van een stappenplan voor de implementatie van de omgevingsvergunningen in het kader van de omgevingswet en het maken van een werkproces voor de nieuwe omgevingsvergunningen. Ondanks dat zij aangaven nog nooit zo’n stappenplan gemaakt te hebben, hebben zij een heel mooi product opgeleverd waarbij zij oog hebben gehad voor de lokale situatie. Het stappenplan voor de implementatie van de omgevingsvergunningen is helder en praktisch toepasbaar. Het werkproces is samen met afdeling vergunningen afgestemd waardoor deze breed gedragen wordt. Vanuit de medewerkers ontving ik veel enthousiaste berichten over de werkwijze van Ankie, Esther en Robert. Ze brengen veel energie en humor met zich mee waardoor een leuke en prettige sfeer ontstaat. Het was enorm prettig om met Ankie, Esther en Robert samen te werken!” Rick Middelkoop projectleider instrument omgevingsvergunning gemeente Heemskerk

Ankie en Ester hebben de Provincie Groningen en alle Groningse gemeenten de afgelopen jaren ondersteund bij verschillende belangrijke processen, zoals de Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria 2.1, de Modelverordening Kwaliteit, de Regionale Risicoanalyse (Wabo-breed) en het Uniforme Beleid en Programma Uitvoering & Handhaving. De samenwerking verloopt altijd bijzonder plezierig. Hun aanpak is zeer professioneel en zij voelen goed aan welke aanpak de meest geschikte is voor het te bereiken resultaat.  Willem Niessink, provincie Groningen

Professioneel, betrokken en oog voor de lokale situatie. De gemeente Geertruidenberg heeft in samenwerking met Master Meester het VTH beleidsplan opgesteld. Een complex document waarin diverse beleidsstukken in samenkomen. Master Meester heeft zich goed verdiept in de aanwezige beleidsstukken en missie en visie van onze gemeente. Daarnaast heeft ze diverse interviews gehad met sleutelfiguren binnen onze organisatie om zo te komen tot een gedragen VTH beleidsplan. Master Meester heeft op een professionele en betrokken wijze, met vooral oog voor de lokale situatie, een door de organisatie gedragen beleidsstuk opgesteld waar Geertruidenberg mee vooruit kan. Peter van den Bos, Gemeente Geertruidenberg.

De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is een enorme operatie, die veel vraagt van de gemeentelijke organisatie. MasterMeester heeft ons goed geholpen met de procesbegeleiding door de jungle van de nieuwe Omgevingswet, professioneel en deskundig. Met het optuigen van een projectorganisatie en een aantal documenten kon een goede start worden gemaakt. Er is een goede basiskennis gelegd, met kennissessies, analyses. Deskundig en vanuit een mensgerichte benadering. Kernwoorden: enthousiast en nieuwsgierig, snel schakelend, coachend, bespiegelend en ook vooral kritisch en direct als dat nodig is. Ankie en Ester vullen elkaar en de projectorganisatie hierbij prachtig aan. Sandra Vink, Gemeente Edam/Volemdam.

Wij hebben vanuit een samenwerkingsverband van 4 gemeenten (AA en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld) MasterMeester gevraagd ons te ondersteunen bij het beoordelen van de gezamenlijke zelfevaluatie en het bepalen van de te volgen koers. Ankie en Ester hebben ons in een dag tijd op een zeer enthousiaste, deskundige en interactieve manier de spiegel voorgehouden en ons van advies voorzien bij het maken van strategische, organisatorische en praktische keuzes.
We hebben nu een helder beeld van waar we staan en welke stappen gezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.De projectgroep “Samen Zijn Wij Kwaliteit” heeft MasterMeester betrokken bij de totstandkoming van de Friese set kwaliteitscriteria. Samen Zijn Wij Kwaliteit is een VTH- project dat voortkomt uit het Friese samenwerkingsverband van gemeenten, provincie en omgevingsdienst in het domein van de uitvoering van Wabotaken. Martin van den Berg, Gemeente AA en Hunze.

In het kader van de kwaliteitscriteria heeft de Gemeente Drimmelen samen met Master Meester een verdieping gedaan naar de procescriteria. Er is door Master Meester bekeken welke beleidsstukken de gemeente in huis had en of deze zouden kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Hierop is een verdiepingsdag georganiseerd met de betrokken beleidsambtenaren en de interne projectleiders. Tijdens deze dag is specifiek gekeken welke onderdelen van de procescriteria ontbraken en/of verbeterd moesten worden. Deze dag is door onze gemeente zeer prettig ervaren dankzij de praktische insteek en het gelijk daaraan verbinden van te ondernemen acties voor de medewerkers. De opgeleverde projectplanning is handzaam en praktisch. Ook de bijgeleverde tabellen voor o.a. prestaties en evaluaties zijn overzichtelijk en zeer bruikbaar voor monitoring en benchmark. Master Meester heeft de gemeente Drimmelen zeer goed op weg geholpen met het inzichtelijk maken van alle knelpunten om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Jeroen Hack, Accountmanager Wabo, Gemeente Drimmelen.

Vandaag heb ik de zelfevaluatie voor onze gemeente ingevuld. Ik vond de inbreng van MM goed, zeker ook omdat zij de nodige druk op de ketel zetten om de tool, snel, zorgvuldig en adequaat in te vullen. Ben Grünewald, Afdelingshoofd VTH, Gemeente Sint Michielsgestel.

Ankie en Ester hebben ons ondersteund bij het invullen van het zelfevaluatietool en het schrijven van het verbeterplan voor de kwaliteitscriteria VTH. Dat is voor ons het voordeel ook van MasterMeester: je weet wat je krijgt en vooral ook wie je krijgt. Ankie en Ester combineren kennis, kunde en soms een kritische instelling met een zeer plezierige en soepele omgang. De kwaliteit van het eindproduct blijft altijd voorop staan en is dan maatwerk en geen blauwdruk. Een genoegen om mee (samen) te werken”. Stefan Steur, Coördinator Bouw- en Milieuzaken, Afdeling VROM Gemeente Edam-Volendam

Beste Ankie en Esther. Nog bedankt voor jullie deskundigheid en geweldige steun bij het invullen van de zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1. hier in De Kempen. Voor ons is het nu duidelijk aan welke kwaliteitscriteria wordt voldaan en waar in 2014 nog een verbeterslag nodig is. Frits van der Wiel, Teamcoördinator Vergunningen, Gemeente Eersel.

In een eerder stadium was MasterMeester ingehuurd voor ondersteuning van de deelnemende organisaties bij de invulling van de zelfevaluatietool en het opzetten van verbeterplannen. Bij het laatste project ging het specifiek om de invulling van op maat gesneden kwaliteitscriteria voor de Friese situatie. Met de opzet en uitvoering van een gerichte workshop, heeft het bureau de toepassing van haar specialistische kennis en vaardigheden ruimschoots kunnen bewijzen. De projectgroep heeft de inzet van MasterMeester ervaren als een waardevolle ondersteuning bij het formuleren van de uitgangspunten en de vertaling in concrete criteria voor de in te zetten kritieke massa. Op momenten waar sprake was van een zekere impasse in het proces van keuzes maken, wist MasterMeester doeltreffend een doorbraak te bewerkstelligen. De werkwijze en begeleiding van MasterMeester heeft hiermee overtuigend meerwaarde gehad voor het bereikte eindresultaat. ” Natasja Lavric, Gemeente Sudwest Fryslan.

Per 1 januari 2018 worden de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de nieuwe gemeente Westerwolde. Een gemeente waarin we dichtbij de burgers willen staan, onder andere door zelf weer de Wabo-taken uit te voeren. Om dit te kunnen doen, hebben Ankie en Ester ons geholpen met het onderzoeken hoe wij kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria en hoeveel fte er nodig is om deze taken uit te voeren. Het rapport is de basis geweest voor dit deel van onze nieuwe organisatie! Ankie en Ester kijken met een frisse en kundige blik op het gehele proces en met het eindproduct heb je iets in handen waar je ook echt verder mee kan! Naast de kennis en kunde, brengen ze ook gezelligheid mee, waarmee een soms wat saaie materie een hele andere dimensie krijgt! Bedankt voor jullie inzet! We zijn inmiddels aan het werven voor de nieuwe gemeente! Susanne Wildeboer, Beleidsmedewerker Ruimte / Regisseur Omgevingsdienst Groningen.