Tijd voor het actualiseren van uw VTH beleidsplan!

Tijd voor het actualiseren van uw VTH beleidsplan!

De nieuwe BOR is per 1 juli in werking getreden. De V in het VTH beleid dient aangepast te worden aan de nieuwe regels die nu ook gelden voor het vergunningverlening (de nieuwe term in de wetgeving is uitvoering). MasterMeester is een specialistisch VTH adviesbureau dat gevraagd wordt om het verouderde handhavingsbeleid te herijken (actualiseren) en te verbreden naar de nieuwe onderdelen van vergunningverlening). Wij zorgen ervoor dat de probleem- en risicoanalyse een representatief beeld geven van de risico’s in de gemeente, laten de doelstellingen en strategie beter aansluiten bij de actuele gemeentelijke ambitie én zorgen dat er voldaan is aan de bepalingen in het BOR, de kwaliteitscriteria 2.1 en de Omgevingswet.Kwaliteitsciteria VTH, beleid, actualiseren, actualisatie,

Het VTH beleidsplan is een complex document waarin diverse beleidsstukken in samenkomen. Om de mens voor de regel te stellen verdiept Master Meester in de kernwaarden, de missie en visie van de gemeente en zorgt via  diverse interviews met sleutelfiguren in de organisatie tot een gedragen. Master Meester schrijft op een professionele en betrokken wijze, met vooral oog voor de lokale situatie, een door de organisatie gedragen beleidsstuk opgesteld.

Bent u geïnteresseerd in een nieuw en aangepast VTH beleidsplan? Neem dan contact op met mr Ankie Nooijen