Succesvolle informatiebijeenkomst verordening VTH

Succesvolle informatiebijeenkomst verordening VTH

Samen met de Brabantse werkgroep heeft MasterMeester een informatiebijeenkomst Brabantbrede Verordening Kwaliteit  VTH georganiseerd op  donderdagochtend 10 maart ’16 plaats in het Provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst is de ontwikkelde gemeentelijke Brabantbrede Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht gepresenteerd met de daarbij horende Handreiking en de voorbeeld Adviesnota en Raadsbesluit. Met maar liefst 18 gemeenten is hard gewerkt aan een mooi resultaat. De verschillende kwaliteitsniveau’s zijn door alle aanwezigen goed ontvangen.

Bijgaand de link naar de presentatie van de bijeenkomst