VNG: Wet VTH treedt 1 april in werking!

VNG: Wet VTH treedt 1 april in werking!

Volgens de VNG treedt de wet VTH WAARSCHIJNLIJK per 1 april in werking. Is dit nu eindelijk de datum die voor de gemeente duidelijkheid gaat bieden wanneer zij de verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben? In december vorig jaar was de wet VTH al aangenomen door de Eerste Kamer maar de artikelen van deze wet traden pas in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Volgens het persbericht van VNG wordt nu de datum van 1 april aangehouden. MasterMeester adviseert gemeenten en provincies bij de voorbereidingen van hun verordening en het maken van verantwoorde keuzes uit de mogelijkheden die de verordening biedt.