VNG: Wet VTH treedt toch niet in werking per 1 april!

VNG: Wet VTH treedt toch niet in werking per 1 april!

VNG publiceerde vorige week nog dat de Wet VTH per 1 april in werking zou treden. Vandaag is het inmiddels 5 april en nu geeft de VNG aan dat het nog onduidelijk is wanneer de wet in werking treedt. Was het een 1 april grap?! Wat de inwerkingtredingsdatum het ook wordt, gemeenten in het hele land zijn druk bezig met het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hou vast aan je eigen tijdspad voor een succesvolle implementatie want zoals wij altijd zeggen: ‘Beter een goed proces met een goed resultaat dan andersom!’