Werkwijze impactmeting kwaliteitsborging voor het bouwen

De impactmeting KvB is speciaal ontwikkeld voor gemeenten die graag aan de slag willen met de gevolgen van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Voor de uitvoering van de opdracht doorlopen we de volgende fasen:

Werkwijze MasterMeester impactmeting kwaliteitsborging voor het bouwen

1. Onderzoeksfase:

Om te komen tot een gefundeerde en praktisch onderzoek inventariseren we de relevante documenten. Indien aanwezig ontvangen we de volgende documenten alvorens van start te gaan:

* Overzicht van het aantal wabovergunning bouw
* Inzicht in de gevolgklasses
* Integraal toestingsprotocol
* Werkproces/instructie wabovergunning
* Achtergrondinformatie/overzicht taken Brandweer en Omgevingsdienst

Resultaat: Na de analyse van de bovenstaande documenten stellen wij een basisdocument op ten behoeve van de verdere projectafstemming.

2. Afstemmingsfase:

Na het afronden van de onderzoeksfase vindt er een afstemmingsgesprek plaats tussen de medewerker verantwoordelijk voor de implementatie van de wet Kvd en de adviseurs van MasterMeester. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

* Verificatie van de eerder aangeleverde documentatie (actualiteit informatie)
* Vraagstelling toetsen
* Opzet rapportage
* Diepte van onderwerpen inkaderen/reikwijdte
* De wijze van documenteren, noteren en verslaggeving en communicatie over het onderzoek bepalen
* Eventuele risico’s en beheersmaatregelen

Resultaat: De projectafstemmingsfase resulteert in een afgestemde probleemanalyse met een planning voor de impactmeting.

3. Opstellen adviesrapportage:

Op basis van de afstemmingsfase wordt een concept adviesrapportage opgesteld.

Resultaat: Aan het einde van de dag hebben we de Impactanalyse ingevuld en gebruiksklaar gemaakt, een ‘op-maat-gemaakte’-impactanalyse. Tevens hebben we dan de zogenaamde quick wins al van een oplossing voorzien en hebben we een concreet in kaart wat de verwachtingen zijn en de gevolgen voor de gemeente op organisatieonderdeel en doelgroepen verwerkt.

4. Adviesfase:

De opdrachtgever ontvangt na afloop van de Praktijkdag(en) Impactanalyse een uitgewerkt overzicht van de opgeleverde producten en de nog te volgen stappen ter realisering van een succesvolle implementatie.

Resultaat:  MasterMeester presenteert de  resultaten en geeft advies over hoe u uw pragmatisch aan de slag kan met de impactanalyse en wat de aandachtspunten zijn. Hieruit volgt een aanbevelingsrapportage die u kunt gebruiken voor het verder richting geven van de Omgevingswet.