Wet VTH aangenomen door Eerste Kamer

Wet VTH aangenomen door Eerste Kamer

Gisteren is met overgrote meerderheid de Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wet VTH) door de eerste Kamer aangenomen. In de wet staat dat de gemeenteraad en Provinciale Staten een verordening dienen vast te stellen om de kwaliteit te verzekeren. De bevoegde gezagen hebben met het vaststellen van de wet de vereiste de wettelijke grondslag om de verordening VTH vast te stellen.  De verordening heeft tot doel een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te verzekeren (toelichting bij artikel 5.4).

Het voorstel (EK 33.872, A) is op 22 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 8 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.