Omgevingswet

De grootste stelselwijziging in het omgevingsrecht is recentelijk door het parlement vastgesteld. De Omgevingswet komt er aan. Weinig zal nog het zelfde blijven.

Wat gaat er voor uw organisatie veranderen?  

Nieuwe instrumenten, integratie van verordeningen, verandering van werkprocessen, bijspijkeren van kennis en vaardigheden, andere financieringsmethoden, meer afstemming met ketenpartners, een digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO) en niet te vergeten de benodigde cultuurverandering.

Heeft u het overzicht wat er gedaan moet worden om klaar te zijn voor de daadwerkelijke invoering?

MasterMeester helpt bij implementatie van de Omgevingswet

MasterMeester helpt u bij het inventariseren van de uitdagingen en het optuigen van een programma om uw gemeente op tijd klaar te stomen. Wij kunnen u adviseren over de te maken keuzes en consequenties in de verschillende fases van de implementatie. We hanteren een praktische en pragmatische aanpak en volgen nauwlettend de ontwikkeling van de omgevingswet en andere gerelateerde wetten en welke consequenties dit heeft voor de uit te voeren taken van de gemeenten.

Visie MasterMeester op de implementatie van de Omgevingswet.

MasterMeester gaat uit van de drie profielen

  • Omgevingsprofiel
  • Organisatieprofiel
  • Persoonsprofiel

Omgevingswet mastermeester

Ankie, Esther en Robert hebben ons geholpen bij het schrijven van een stappenplan voor de implementatie van de omgevingsvergunningen in het kader van de Omgevingswet en het maken van een werkproces voor de nieuwe omgevingsvergunningen. Ondanks dat zij aangaven nog nooit zo’n stappenplan gemaakt te hebben, hebben zij een heel mooi product opgeleverd waarbij zij oog hebben gehad voor de lokale situatie. Het stappenplan voor de implementatie van de omgevingsvergunningen is helder en praktisch toepasbaar. Het werkproces is samen met afdeling vergunningen afgestemd waardoor deze breed gedragen wordt. Vanuit de medewerkers ontving ik veel enthousiaste berichten over de werkwijze van Ankie, Esther en Robert. Ze brengen veel energie en humor met zich mee waardoor een leuke en prettige sfeer ontstaat. Het was enorm prettig om met Ankie, Esther en Robert samen te werken!” Rick Middelkoop, projectleider instrument Omgevingsvergunning van gemeente Heemskerk

De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is een enorme operatie, die veel vraagt van de gemeentelijke organisatie. MasterMeester heeft ons goed geholpen met de procesbegeleiding door de jungle van de nieuwe Omgevingswet, professioneel en deskundig. Met het optuigen van een projectorganisatie en een aantal documenten kon een goede start worden gemaakt. Er is een goede basiskennis gelegd, met kennissessies, analyses. Deskundig en vanuit een mensgerichte benadering. Kernwoorden: enthousiast en nieuwsgierig, snel schakelend, coachend, bespiegelend en ook vooral kritisch en direct als dat nodig is. Ankie en Ester vullen elkaar en de projectorganisatie hierbij prachtig aan. Sandra Vink, Gemeente Edam-Volendam.