Omgevingswet

De grootste stelselwijziging in het omgevingsrecht is recentelijk door het parlement vastgesteld. De Omgevingswet komt er aan. Weinig zal nog het zelfde blijven.

Wat gaat er voor uw organisatie veranderen?  

Nieuwe instrumenten, integratie van verordeningen, verandering van werkprocessen, bijspijkeren van kennis en vaardigheden, andere financieringsmethoden, meer afstemming met ketenpartners, een digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO) en niet te vergeten de benodigde cultuurverandering.

Heeft u het overzicht wat er gedaan moet worden om klaar te zijn voor de daadwerkelijke invoering?

MasterMeester helpt bij implementatie van de Omgevingswet

MasterMeester helpt u bij het inventariseren van de uitdagingen en het optuigen van een programma om uw gemeente op tijd klaar te stomen. Wij kunnen u adviseren over de te maken keuzes en consequenties in de verschillende fases van de implementatie. We hanteren een praktische en pragmatische aanpak en volgen nauwlettend de ontwikkeling van de omgevingswet en andere gerelateerde wetten en welke consequenties dit heeft voor de uit te voeren taken van de gemeenten.

Visie MasterMeester op de implementatie van de Omgevingswet.

MasterMeester gaat uit van de drie profielen

  • Omgevingsprofiel
  • Organisatieprofiel
  • Persoonsprofiel

 

Omgevingswet mastermeester