MasterMeester, uw partner gespecialiseerd in VTH vraagstukken binnen de publieke sector.

 

Wij ontwikkelen beleid en zorgen voor een soepele implementatie. We werken nauw samen met hen om maatschappelijke vraagstukken te doorgronden en bepalen samen effectieve oplossingen voor overheidsorganisaties.

Onze diensten omvatten het opstellen van de nodige beleidsdocumenten, het leveren van deskundig advies, en het coördineren met andere overheidsinstanties en externe partners.

Effectieve samenwerking, zowel intern als extern, staat centraal in ons succes.

 

MasteerMeester
share

Advisering

Advies en begeleiding bij de wetswijzigingen in het fysieke domein. Wij zijn landelijk expert op het gebied van de kwaliteitscriteria VTH en het opstellen van VTH documenten, zoals een uitvoerings- en handhavingsstrategie, uitvoeringsprogramma en jaarverslag.

search_off

Onderzoek

Wij hanteren een systematische aanpak in ons onderzoek, waardoor u diepgaande inzichten verkrijgt in problematiek rondom Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), gerelateerd aan de wetgeving, en leert hoe deze effectief aangepakt kan worden.

Met onze ervaring zijn we in staat om diepgaande vergelijkingen van kengetallen uit te voeren en deze deskundig te beoordelen.

sync

Procesbegeleiding

Wij bieden gespecialiseerde procesbegeleiding voor de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), waarbij we streven naar een efficiënte en effectieve naleving van de regelgeving.

Onze praktijkgerichte benadering van procesbegeleiding bij de uitvoering van VTH-taken zorgen ervoor dat processen soepel, efficiënt en conform de wetgeving verlopen.

 

Menu