Praktijkdag procescriteria kwaliteitscriteria 2.1 VTH

MasterMeester geeft adviezen over het implementatietraject van de kwaliteitscriteria 2.1. Wij geven met dit advies antwoord op de vraag wat gemeenten, omgevingsdiensten en provincies (nog) dienen te doen om kwaliteitscriteriaproof te worden. Door de juiste prioriteiten te stellen komen we samen tot een effectieve aanpak om uw organisatie kwaliteitscriteria-proof te maken.

Inventarisatie Projectafstemming Praktijkdag Procescriteria Projectplan VTH Kwaliteitscriteria

Dienstverlening MasterMeester
Voor de uitvoering van deze opdracht voert MasterMeester de volgende fases uit:
1. Inventarisatie:BIG 8 Procescriteria MasterMeester
Beleidsanalyse van alle relevante beleidsstukken VTH en de beoordeling van de leemten ten opzichte van de kwaliteitscriteria
2. Projectafstemming:
In samenspraak met de projectleider van de gemeenten het project afstemmen

3. Praktijkdag Procescriteria:
De BIG 8 wordt per processtap besproken en de leemte wordt van een concrete activiteit voorzien

4. Projectplan VTH kwaliteitscriteria:
Een gedetailleerd overzicht van activiteiten met tijdsplanning en prioritering

Deze werkwijze is een bewezen effectieve aanpak om kwaliteitscriteria-proof te worden en te blijven!

MasterMeester is landelijk expert op het gebied van het invullen van de digitale zelfevaluatie tool tot en
met het implementeren van de kwaliteitscriteria VTH. Gemeenten ervaren de praktijkdagen Procescriteria als een dag waarin in hoog tempo onder vakkundige begeleiding van de adviseurs van MasterMeester  praktische oplossingen worden geboden om kwaliteitscriteriaproof te worden. Door samen de juiste prioriteiten te stellen komt de gemeenten tot een effectieve aanpak om de kwaliteitscriteria 2.1. te borgen.

 

Klik hier voor de BROCHURE Praktijkdagpraktijkdagprocescriteria brochure