stap 3 Praktijkdag procescriteria

Afhankelijk van het afstemmingsoverleg met de projectleider behelst dit eBIG 8 Procescriteria MasterMeesteren of meerdere dagdelen. De adviseurs van MasterMeester zijn procesbegeleiders van deze praktijkdagen. Tijdens de Praktijkdag Procescriteria wordt de checklist nader vormgegeven. . De voorbesproken checklist wordt per processtap van de BIG 8  doorlopen. In de checklist staan de hiaten benoemd waaraan de gemeente nog niet voldoet volgens de kwaliteitscriteria. Samen met de hiervoor geselecteerde projectleden van de gemeente gaan we op zoek naar een praktische oplossing voor dit hiaat die past bij uitvoeringspraktijk van de gemeente. Aan het einde van de dag ontstaat er een beeld van de uit te voeren acties en stellen de adviseurs van MasterMeester een projectplan (stap 4) op.