Stap 4 Opstellen projectplan VTH kwaliteitscriteria

De Praktijkdag Procescriteria heeft een uitgewerkt overzicht opgeleverd van de uit te voeren acties. In dit concrete actieplan staan met de nog te verrichten acties, wie verantwoordelijk is, wanneer deze actie wordt opgepakt, door wie, hoeveel uur de actie gaat kosten en de daarbij horende kosten en een projectplanning.

Indien dit plan van aanpak wordt uitgevoerd dan zijn de kwaliteitscriteria succesvol geïmplementeerd en geborgd.